Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba jest gatunkiem drzewa pochodzącego z Chin. Jest jedynym żyjącym dziś przedstawicielem liściastych drzew nagozalążkowych. Jego właściwości lecznicze znane były już Chińczykom od 5-ciu tysięcy lat [1].

Właściwości lecznicze substancji zawartych w liściach miłorzębu zostały wykorzystane w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych – demencji, starczym otępieniu i zaburzeń koncentracji. Istnieje wiele dowodów na skuteczność kliniczną standaryzowanych ekstraktów z liści miłorzębu japońskiego, nawet jeśli temat ten jest przedmiotem nieustających dyskusji naukowych [2][3][4].

Suchy ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego zawiera substancje czynne, z których najważniejsze znaczenie farmakologiczne posiadają: terpeny – (ginkgolidy A i B) i ginkgoflawonoglikozydy ( mirycetyna i kwercetyna), kwasy organiczne i poliprenole [5].
Celem opracowania jest określenie skuteczności działania substancji czynnych zawartych w ekstrakcie z liści Ginkgo biloba w leczeniu zaburzeń koncentracji i pogorszenia pamięci.
Podano wiele mechanizmów molekularnych, które próbowałyby wyjaśnić działanie ginkgoflawonoidów m.in. takich jak: poprawienie dysfunkcji mitochondrialnej , hamowania neurotoksyczności beta – amyloidu, poprawę parametrów płynności błony oraz zmniejszenie stresu oksydacyjnego [6].

Ginkgoflawonoglikozydy obniżają napięcie mięśniówki naczyń krwionośnych, głównie mózgowych. Efekt ten prawdopodobnie jest związany z uwalnianiem EDRF (śródbłonkowego czynnika rozkurczowego) i PGI2 (prostacykliny) ze śródbłonka naczyń krwionośnych. EDRF odznacza się silnym i krótkotrwałym działaniem rozkurczowym, PGI2 rozszerza naczynia krwionośne i jest najsilniejszym ze znanych inhibitorów agregacji płytek krwi.

Ginkgolidy poprawiają elastyczność erytrocytów, ginkgolid B jest również antagonistą PAF (czynnika aktywującego płytki krwi) – działa przeciwagregacyjnie na płytki krwi. Ponadto PAF wywołuje agregację i degranulację płytek krwi, stymuluje chemotaksję i indukuje uwalnianie wolnych rodników nadtlenkowych z granulocytów obojętnochłonnych [7].

Ponadto badania przeprowadzone na szczurach, u których stwierdzono zatrucie glinem ( wysoce neurotoksyczny pierwiastek), dają szanse na zastosowanie miłorzębu jako surowca neuroprotekcyjnego. Badania in vivo dowodzą, że podawanie szczurom ekstraktów z miłorzębu znosi neurotoksyczne efekty mleczanu glinu, o czym świadczy przywrócenie normalnej aktywności AChE mózgu, obniżenie biomarkerów stresu oksydacyjnego, normalizację ilości przeciwutleniaczy w tkance mózgowej oraz wzmocnienie funkcji pamięci [8].
Wnioski

Na podstawie zebranych materiałów można wnioskować, że ekstrakty z Ginkgo biloba poprawiają pamięć i funkcje poznawcze mózgu. Warunkiem jest jednak długotrwałe (przynajmniej miesiąc) i regularne stosowanie takiej suplementacji, jednorazowe dawki nie wywierają żadnego wpływu [8].

W wyniku poprawy krążenia mózgowego ekstrakty z liści miłorzębu powodują zwiększenie tolerancji na niedotlenienie tkanek, głównie tkanki mózgowej, hamują starczą redukcję cholinoreceptorów i α-adrenoreceptorów oraz pobieranie choliny w hipokampie, poprawiają pamięć, ułatwiają koncentrację, zwiększają wydolność psychiczną.

Aby potwierdzić wszystkie możliwości, ekstraktu z Ginkgo biloba potrzeba jednak dalszych badań klinicznych.

Bibliografia:

  1. http://lekinatury.pl/pl/encyclopedia-of-herbs/ginkgo-biloba/
  2. Kanowski S., Herrmann W.M. , Stephan K., Wierich W.; Proof of efficacy of the Ginkgo biloba special extract EGb 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the Alzheimer type or multi-infarct dementia. HorrPharmacopsychiatry, 2929 (1996), pp. 47–56
  3. Napryeyenko O., Borzenko I. Ginkgo biloba special extract in dementia with neuropsychiatric features. A randomised, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Arzneimittelforschung, 5757 (2007), pp. 4–11.
  4. Schneider L.S., DeKosky S.T., Farlow M.R., Tariot P.N., Hoerr R., Kieser M. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of two doses of Ginkgo biloba extract in dementia of the Alzheimer’s type. Curr Alzheimer Res, 22 (2005), pp. 541–551.
  5. Oyama Y., Fuchs P. A., Katayama N., Noda K. Myricetin and quercetin, the flavonoid constituents of Ginkgobiloba extract, greatly reduce oxidative metabolism in both resting and Ca2+-loaded brain neurons. Brain Research, Volume 635, Issues 1–2, 28 January 1994, Pages 125–129.
  6. Fehske C. J., Leuner K., Müller W. E. Ginkgo biloba extract (EGb761®) influences monoaminergic neurotransmission via inhibition of NE uptake, but not MAO activity after chronic treatment. Pharmacological Research, Volume 60, Issue 1, July 2009, Pages 68–73.
  7. Karta charakterystyki produktu leczniczego – Flavobil 40mg, tabletki powlekane, Medana Pharma SA
  8. Abd-Elhady R. M., Elsheikh A. M., Khalifa A. E. Anti-amnestic properties of Ginkgo biloba extract on impaired memory function induced by aluminum in rats. International Journal of Developmental Neuroscience, Volume 31, Issue 7, November 2013, Pages 598–607

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.