Lactobacillus

Lactobacillus

Celem naszej pracy było wykazanie skuteczności działania szczepów bakteryjnych Lactobacillus rhamnosus oraz Lactobacillus reuteri zawartych w probiotykach po podaniu doustnym i dopochwowym, a także próba ustalenia, która droga podania zapewnia większą skuteczność działania terapeutycznego.

W stosowanych dotychczas preparatach wykorzystywano głównie liofilizowane zawiesiny pałeczek. Stosowanie doustnych preparatów opartych o te szczepy bakteryjne pomagało w odtwarzaniu i utrzymywaniu prawidłowej flory bakteryjnej jelit [1].

W oparciu o przeprowadzone badania na grupie kobiet, którym podano różne dawki Lactobacillus sp. wykazano pozytywny wpływ doustnego podania na mikroflorę bakteryjną pochwy [2]. Bakterie Lactobacillus sp. podawane doustnie docierają do pochwy z odbytu, podobnie jak bakterie chorobotwórcze, bardzo często niezależnie od stosowanych metod higienicznych [3].

W oparciu o przeprowadzone doświadczenie, mające na celu wykazanie skuteczności działania leczniczego bakterii Lactobacillus sp., podanych drogą dopochwową, w bakteryjnych zakażeniach pochwy wykazano niższy odsetek zapadalności na daną jednostkę chorobową u kobiet, którym podawano bakterie, w porównaniu do kobiet otrzymujących placebo [4].

W zapobieganiu i wspomaganiu leczenia zakażeń pochwy bierze się pod uwagę zastosowanie 2 szczepów spełniających wymogi WHO/FAO – Lactobacillus rhamnosus GR-1 oraz Lactobacillus fermentum RC-14. Posiadają one stopień I wiarygodności danych, jeżeli chodzi o skuteczność w przywracaniu populacji pałeczek kwasu mlekowego w pochwie u ponad 50% kobiet stosujących je codziennie doustnie oraz u 79% stosujących je raz w tygodniu dopochwowo [5]. Wskazuje to na większą skuteczność dopochwowego podania.
PIŚMIENNICTWO:

1. Spaczyński M, Drews K., Kotarski J, Kędzia W, Niemiec T. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do stosowania preparatu Lacibios Femina w położnictwie i ginekologii. Ginekol Prakt 2006; 3: 39-40.

2. Bohbot JM, Cardot JM. Vaginal Impact of the Oral Administration of Total Freeze-Dried Culture of LCR 35 in Healthy Women. Infect Dis Obstet Gynecol 2012; 2012: 1-4.

3. Kochan P. Wybrane schorzenia dróg moczowo-płciowych kobiety i leczenie wg CDC. Kryteria WHO/FAO dla probiotyków i ich zastosowanie w ginekologii w świetle najnowszych badań. Ginekol Prakt 2005; 87, 6: 11-18.

4. Ya W, Reifer Ch, Miller L E, Efficacy of vaginal probiotic capsules for recurrent bacterial vaginosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Obstet Gynecol 2010; 203:120.e1-6.

5. Reid G, Hammond J, Probiotics Some evidence of their eff ectiveness. Can Fam Physician 2005; 51:1487-1493.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.