Naukowe dowody skuteczności miodu Manuka

Naukowe dowody skuteczności miodu Manuka

Miód Manuka otrzymywany jest przez pszczoły miodne (Apis mellifera) z kwiatów drzewa Manuka (Leptospermum scoparium) pochodzącego z Nowej Zelandii. Wzbudza on ostatnimi czasy spore zainteresowanie w związku ze swoimi biologicznymi właściwościami. Miód ten posiada dużo szersze zastosowanie terapeutyczne niż inne miody [1][2].

Głównymi składnikami wszystkich miodów są węglowodany (80%) i woda (20%). Wśród węglowodanów wyróżniamy glukozę (35%), fruktozę (40%) i sukrozę (5%) stanowiące doskonałe źródło energii. Miody zawierają również ponad 180 substancji w tym aminokwasy, witaminy, minerały, polifenole a także około 500 enzymów. Ich pH wynosi w przybliżeniu 4,0. Miody zawierają dużą liczbę różnorakich związków, z których część odpowiada za ich przeciwbakteryjne właściwości [3].

Właściwości antybakteryjne miodu Manuka spowodowane są obecnością UMF (Unique Manuka Factor)- regionowo specyficznych składników wykazujących silną aktywność biologiczną. Głównym komponentem UMF jest metyloglioksal (MGO). Nie są natomiast związane z obecnością nadtlenku wodoru wytworzonego w wyniku aktywności katalitycznej oksydazy glukozy [4].

Metyloglioksal powstaje z DHA (dihydroksyacetonu) w wyniku nieenzymatycznej przemiany podczas przechowywania miodu. Reakcje prowadzące do otrzymania DHA z glukozy i fruktozy pozostają niewyjaśnione. Zawartość MGO w miodzie Manuka decyduje o jego antybakteryjnych właściwościach i jest ponad 100 razy większa niż w innych miodach [2].

Frakcja fenolowa miodu Manuka składa się z fenolowych pochodnych kwasu benzoesowego (metoksylowe pochodne: kwas trimetoksybenzoesowy, kwas 2- metoksybenzoesowy i kwas metoksyfenylomlekowy), kwasu cynamonowego i flawonoidów, które nie wykazują właściwości przeciwutleniających w innych miodach. Podczas gdy większość z tych produktów posiada własności antybiotyczne, żaden z nich- indywidualnie ani zbiorowo- nie odpowiada za antybakteryjne właściwości miodu Manuka. Odpowiada za nie frakcja węglowodanowa [4][5].

Miód Manuka skuteczny jest szczególnie w leczeniu przewlekłych i zakażonych ran i oparzeń. Został on wprowadzony na rynek jako produkt medyczny do profesjonalnej pielęgnacji ran w Europie, Australii, Nowej Zelandii, Hong Kongu i w USA. Opatrunek tiulowy z miodu Manuka stosowany jest jako nieantybiotyczny środek w przewlekłych zakażeniach ran w klinikach i oddziałach pielęgnacji ran w Wielkiej Brytanii [3].

Miód Manuka wykazuje największe działanie przeciwbakteryjne na Staphylococcus aureus, Psudomonas aeruginosa, Eschericha coli, które najczęściej izolowane są z ran ludzi i zwierząt. Ma on także potencjał w miejscowym leczeniu ran zakażonych Streptococcus pyogenes. Skutecznie zapobiega wiązaniu tej bakterii do ludzkiej fibronektyny białkowej tkanki, ale nie hamuje wiązania fibrynogenu. Składniki miodu powodują śmierć komórek i ich dysocjację z biofilmu. Szybko usuwają bakterie z zakażonych ran, nawet wtedy, gdy zakażenie jest głęboko zakorzenione. W przeciwieństwie do niektórych innych antyseptyków, miód jest łagodniejszy dla tkanek. Jego silne przeciwzapalne właściwości szybko zmniejszają ból i zapalenie. Miód ma również wyraźny stymulujący wpływ na wzrost komórek, które zostały uszkodzone przez infekcję [6][7].

Opatrunki z miodem Manuka mogą być stosowane bezpiecznie u cukrzyków ponieważ nie wpływają na stężenie glukozy we krwi [8]. Miód Manuka znajduje również zastosowanie w leczeniu stopy cukrzycowej. Obserwuje się zmniejszenie lokalnego stanu zapalnego, stymulacje ziarninowania oraz zmniejszenie i w konsekwencji zagojenie rany. Tolerancja preparatu była bardzo dobra. Terapia wydaje się nie generować wysokich kosztów jednak wymagane są dodatkowe badania i analizy porównawcze [9].

Badania sugerują, że stosowanie miodu Manuka może być korzystne w celu zmniejszenia liczby ustnych patogenów w płytce nazębnej . Hamuje on biofilm wielogatunkowy w stężeniu 200 μg/ml [10].

Pomimo swoich silnych właściwości przeciwbakteryjnych miód Manuka nie jest skuteczny w eradykacji Helicobacter pylori. Jednak stosowany w terapii skojarzonej z amoksycyliną i klaritromycyną, może przyspieszyć tempo eliminacji H. pylori z błony śluzowej żołądka. Stwierdzono, że miód wykazuje skuteczność w zwalczaniu niestrawności. Mechanizm tego działania nie jest jednak jeszcze do końca poznany, a z powyższego wynika, że nie jest to wynikiem oddziaływania na H. pylori [11][12].

Miód Manuka uważany jest za potencjalny czynnik przeciwnowotworowy. Badano jego działanie antyproliferacyjne na trzech różnych liniach komórek nowotworowych: mysiego czerniaka (B16.F1), raka jelita grubego (CT26), a także ludzkiego nowotworu sutka (MCF-7) w warunkach in vitro. Dane wykazują , że miód Manuka wykazuje silny antyproliferacyjny wpływ na wszystkie wyżej wymienione linie komórkowe.

Po pierwsze, zastrzyki dożylne z preparatów przygotowanych na bazie miodu Manuka podawane przez okres 2-3 tygodni, nie powodowały widocznych efektów ubocznych ogólnoustrojowych oraz nie wykazywały zmian w składnikach komórek krwi lub markerów chemicznych w surowicy zwierząt. Po drugie, leczenie miodem Manuka powodowało znaczące zmniejszenie guza (~33%) w modelu guza czerniaka charakteryzującego się agresywnością i niską immunogennością. Po trzecie , badania na liniach komórkowych in vitro wykazały, że miód Manuka indukuje apoptozę komórek nowotworowych poprzez aktywację kaspazy 9 – zależnej od jej wewnętrznego szlaku. Jednocześnie dożylne podanie taksolu i Manuki powodowało wysoce znaczące zahamowanie wzrostu guza oraz poprawę przeżycia ogólnego dla zwierząt [13].

Podsumowując, miód Manuka nie jest lekiem, ale ze względu na obecność składnika bakteriobójczego- metyloglioksalu, jest pomocny w terapii wielu problemów zdrowotnych, do których zaliczamy bóle gardła, żołądka, zakażenia gronkowcem, egzemy, trądzik, zapalenie dziąseł oraz choroby jelita drażliwego, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Należy mieć nadzieję, że aktualnie realizowane badania na zwierzętach, wykażą inne korzystne właściwości terapeutyczne tego miodu.

Bibliografia:

 1. Chepulis L., Francis E.; The glycaemic index of Manuka honey. e-SPEN Journal. 2013 Feb; 8(1): 21-24
 2. Majtan J.; Methylglyoxal—A Potential Risk Factor of Manuka Honey in Healing of Diabetic Ulcers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011 Nov; 2011: 1-5
 3. Schneider M., Coyle S., Warnock M., Gow I., Fyfe L.; Anti-Microbial Activity and Composition of Manuka and Portobello Honey. Phytotherapy Research 2013 Aug; 27(8): 1162-1168
 4. Fearnley L., Greenwood D.R., Schmitz M., Stephens J.M., Schlothauer R.C., Loomes K.M.; Compositional analysis of manuka honeys by high-resolution mass spectrometry: Identification of a manuka-enriched archetypal molecule. Food Chemistry. 2012 May; 132(2): 948-953
 5. Weston R.J., Mitchell K.R., Allen K.L.; Antibacterial phenolic components of New Zealand manuka honey. Food Chemistry.1999 Feb; 64(3): 295-301
 6. Nayak P.A., Nayak U.A., Mythili R.; Effect of Manuka honey, chlorhexidine gluconate and xylitol on the clinical levels of dental plaque. Contemporary Clinical Dentistry; 2010 Oct-Dec; 1(4): 214-217
 7. Maddocks S.E., Lopez M.S., Rowlands R.S., Cooper R.A.; Manuka honey inhibits the development of Streptococcus pyogenes biofilms and causes reduced expression of two fibronectin binding proteins. Microbiology; 2012 Mar; 158(Pt 3): 781-790
 8. Kirby P., Khan N., Dhillon N., Emmerson E., Fisher A., Thompson J., Burnside J.,Chesterton L., Fernando D.; Czy opatrunki z miodem Manuka wpływają na poziom cukru we krwi?. Diabetic Foot Journal; 2009; 12(4): 1-2
 9. Zerm R., Jecht M., De-Malter P., Friedrich M., Girke M., Kroz M.; Treatment of diabetic foot syndrome with Manuka honey. European Journal of Integrative Medicine. 2010 Dec; 2(4): 258-259
 10. Badet C., Quero F.; The in vitro effect of manuka honeys on growth and adherence of oral bacteria. Anaerobe. 2011 Feb; 17(1): 19-22
 11. McGovern D.P., Abbas S.Z., Vivian G., Dalton H.R.; Manuka honey against Helicobacter pylori. Journal of the Royal Society of Medicine; 1999 Aug; 92(8): 439
 12. Nzeako B.C., Al-Namaani F.; The Antibacterial Activity of Honey on Helicobacter Pylori. Sultan Qaboos University Medical Journal; 2006 Dec; 6(2): 71-76
 13. Fernandez-Cabezudo M.J., El-Kharrag R., K. al-Ramadi B.; Intravenous Administration of Manuka Honey Inhibits Tumor Growth and Improves Host Survival When Used in Combination with Chemotherapy in a Melanoma Mouse Model. PLoS ONE; 2013; 8(2): 1-15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.