Składniki ekstraktu kawy zielonej w leczeniu otyłości

Składniki ekstraktu kawy zielonej w leczeniu otyłości

Nadwaga i otyłość stały się poważnym problemem zdrowotnym. Istnieją różne sposoby redukcji wagi i wiele suplementów odchudzających jest łatwo dostępnych . Jednakże skuteczność niektórych z tych dodatków spożywczych pozostaje niepewna. Jednym z nich jest ekstrakt kawy zielonej (Green coffee extract, GCE ) [1].

GCE jest obecny w zielonej lub surowej kawie . Jest także obecny w kawie palonej , jednak wiele z GCE zostaje zniszczonych podczas procesu prażenia. Niektóre składniki GCE , takie jak kwas chlorogenowy ( CGA ) mogą być również obecne w różnych owocach i warzywach . Dzienne spożycie CGA u osób pijących kawę waha się od 0,5 do 1 g . Tradycyjna metoda ekstrakcji GCE z zielonego ziarna kawy Robusta , Coffea canephora , wymaga użycia alkoholu jako rozpuszczalnika. Ekstrakt GCE jest sprzedawany jako suplement odchudzania pod różnymi markami , takimi jak ” Kawa Slender ” i ” Svetol ” [2].

Istnieje coraz więcej dowodów z badań przeprowadzonych na zwierzętach, że stosowanie GCE jest przyczyną utraty masy ciała. U ludzi , spożycie kawy jest odwrotnie proporcjonalne do przyrostu masy ciała. Podobnie inne badania wykazały , że spożycie kofeiny może prowadzić do zmniejszenia długotrwałego przyrostu masy ciała , efekt , który powstaje prawdopodobnie ze względu na znane termogeniczne skutki spożycia kofeiny , a także obecność GCE i innych aktywnych farmakologicznie substancji w kawie.

Kwas chlorogenowy (CGA) jeden z najczęściej występujących związków polifenolowych w diecie człowieka, należy do grupy fenolowych metabolitów wtórnych produkowanych przez pewne gatunki roślin i jest ważnym składnikiem kawy. Doniesiono, że kawa miała najwyższe stężenie polifenoli wśród analizowanych napojów. Głównym polifenolem w kawie jest CGA. Kwas chlorogenowy (CGA) jest utworzony z estru kwasu cynamonowego i kwasu chinowego. Najczęstszą formą CGA jest kwas 5-kawoilochinowy (5-CQA). Zgromadzone dowody wykazały, że CGA wykazuje wiele właściwości biologicznych, w tym przeciwbakteryjne, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe, a szczególnie działalnie hipoglikemiczne i efekty hipolipidemiczne [3].
Wpływ na otyłość.

Cho i in. (2010) badał skuteczność CGA na zmiany wagi w diecie wysoko tłuszczowej (37% kalorii z tłuszczu) u myszy z otyłością indukowaną w stosunku do kwasu kawowego. Autorzy stwierdzili, że CGA znacznie obniża masę ciała, ilość tłuszczu trzewnego i leptyny w osoczu oraz poziom insuliny w stosunku do grupy kontrolnej o wysokiej zawartości tłuszczu. CGA obniża poziom triglicerydów (w plazmie, wątrobie i sercu) i cholesterolu (w osoczu, tkance tłuszczowej i sercu). Kwas chlorogenowy znacząco hamuje syntezę kwasu tłuszczowego, 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA i acylo-CoA aktywność acylotransferazy cholesterolu, Wyniki autorów sugerują, że CGA może zmniejszyć masę ciała, poprawić metabolizm lipidów [4].

Badania wykazały, że spożycie długoterminowe kofeiny, zmniejsza masę ciała u gryzoni. Niektóre badania wykazały również zmniejszenie liczby adipocytów, czasami bez zmniejszenia dziennego spożycia kalorii [3].

Te badania na zwierzętach i badania epidemiologiczne dotyczące odchudzania wskazują, że długotrwałe spożycie kawy i kofeiny może zmniejszać masę ciała u ludzi . Istnieje niewiele dowodów z badań na ludziach , a wyniki są niejednoznaczne . W kontrolowanym badaniu placebo u ludzi , kofeina nie wywoływała znacznej utraty masy ciała u osób otyłych . Jest możliwe, że kofeina powoduje większą termogenezę , lipolizę i utlenienie tłuszczu i wydzielanie insuliny w nieotyłych niż u osób otyłych.

Niezbędne są badania nad tym czy długotrwała konsumpcja kawy może przyczynić się do zmniejszenia masy ciała u ludzi [3].
Wniosek

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań można stwierdzić, że ekstrakt z kawy zielonej może być pomocny w redukcji masy ciała, korzystnie wpływać na poziom triglicerydów i cholesterolu oraz ogólny metabolizm lipidów.
Piśmiennictwo

1. Vinson J.A., Burnham B.R., Nagendran M.V. Randomized, double-blind, placebo-controlled, linear dose, crossover study to evaluate the efficacy and safety of a green coffee bean extract in overweight subjects,, Diabetes Metab Syndr Obes. 2012; 5: 21–27

2. Onakpoya I., Terry R., Ernst E. The use of green coffee extract as a weight loss supplement: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. Gastroenterol Res Pract. 2011; pii: 382852. doi: 10.1155/2011/382852.

3. Greenberg J.A., Boozer, C.N., Geliebter A. Coffee, diabetes, and weight control, , Am J Clin Nutr 2006, 682-693

4. Meng S, Cao J, Feng Q, Peng J, Hu Y. Roles of Chlorogenic Acid on Regulating Glucose and Lipids Metabolism: A Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:801457.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.