Waleriana w pigułce

Waleriana w pigułce

Waleriana była używana w Europie od XVII wieku, choć już wcześniej znajdowała się w Farmakopei Stanów Zjednoczonych [1].

Jest ona obecnie często używanym preparatem roślinnym, stosowanym przy niepokojach i bezsenności [2].
Związkami aktywnymi są kwas walerianowy i walepotriaty (irydoidy nieglikozydowe) [1].

Ich działanie polega na stymulacji kanału chlorkowego poprzez receptory GABAa, na skutek łączenia się z nimi kwasu walerianowego zawartego w korzeniu waleriany [1][2].
Przeprowadzono szereg badań określających wpływ waleriany na sen, które zawierały pomiary :

• całkowitego czasu snu (pomiar w laboratorium)

• czasu potrzebnego do zaśnięcia

• snu wolnofalowego (pomiar w laboratorium)

• nocnych przebudzeń

• jakości snu [3].
Dziewięć z nich udowadnia, że korzeń waleriany poprawia parametry snu, jednakże pięć z nich wykazuje wady metodologiczne, które ograniczają wiarygodność wyników.

Wczesne badania prowadzone przez Leathwooda ponad 3 dekady temu udowodniły, że podanie 400 mg preparatu istotnie statystycznie poprawia czas potrzebny do zaśnięcia i jakość snu. Najlepszy efekt zaobserwowano na grupie kobiet, śpiących mało i nieregularnie.

Badanie prowadzone przez Balderer’a i Borbely’ego dzieliły próby na dwie grupy: jedną oceniano w laboratorium, a drugą w domu. Zauważono, że działanie występuje jedynie w grupie leczonej w domu.

Ziegler porównał efekt 600 mg waleriany na dobę z 10 mg oksazepamu na dobę przez 6 tygodni na 202 pacjentach. Badacze dowiedli, ze leczenie walerianą jest mniej efektywne niż oksazepamem, jednakże w obu grupach zaobserwowano polepszenie jakości snu, a 83% pacjentów określiło działanie waleriany jako „bardzo dobre”, w porównaniu z 73% takimi opiniami na temat oksazepamu [3].
Podsumowując waleriana skraca czas zasypiania, a w nielicznych przypadkach pogłębia sen [1].
Problemy z bezsennością obserwuje się również u kobiet z menopauzą i także w tym przypadku badania potwierdziły korzystny wpływ waleriany [4][5].

Kolejnym przykładem są przypadki osób leczących się z powodu nowotworu piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, płuc i skóry, u których zdiagnozowano problemy ze snem. Przeprowadzone badania nie udowodniły jednak, że waleriana może mieć decydujący wpływ na leczenie bezsenności. Nie można wykluczyć poprawy stanu psychicznego na skutek efektu placebo [6].
Dawka korzenia waleriany wynosi od 300-600 mg/dobę. Zawartość substancji czynnych w preparatach waleriany nie jest regulowana przez FDA, ponieważ zawartość i stężenie związków może się różnić, co powoduje trudność w standaryzacji roślin [5].

Preparaty stosuje się w postaci herbaty (2-3g kilka razy na dobę) lub nalewki (1-3 ml). Widoczne efekty działania niekoniecznie pojawiają się natychmiast [1].
Bezpieczeństwo stosowania waleriany jest nieporównywalnie większe niż stosowanie farmakologicznych alternatyw leczenia bezsenności. W przypadku działań niepożądanych waleriany stwierdza się, iż nie są one zbyt nasilone. Nie ma dużej różnicy między grupą placebo a grupą badaną, z wyjątkiem występowania biegunki [#4 5]. Nie poleca się stosowania przed planowaną ciążą, w jej trakcie oraz podczas laktacji, ze względu na potencjalne działanie mutagenne walepotriatów [1].
Europejskie badania kliniczne wykazały, że nie występują interakcje między walerianą a alkoholem i innymi lekami, aczkolwiek należy unikać jednoczesnego stosowania alkoholu i barbituranów [1].

Bibliografia:

  1. Charlotte Gyllenhaal, Sharon L. Merritt, Sara Davia Peterson, Keith I. Block and Tom Gochenour. Efficacy and safety of herbal stimulants and sedatives in sleep disorders. Sleep Medicine Reviews, Vol. 4, No. 3 (2000) 229–251.

2. S. Khom, I. Baburin, E. Timin, A. Hohaus , G. Trauner, B. Kopp, S. Hering. Valerenic acid potentiates and inhibits GABAA receptors: Molecular mechanism and subunit specificity. Neuropharmacology 53 (2007) 178-187.
3. Shanah Salter, Sonya Brownie. Treating primary insomnia. The efficacy of valerian and hops. Australian Family Physician vol. 39, no. 6 (2010) 433-437.
4. S. Taavoni, N. Nazem Ekbatanin, H. Haghani. Can valerian improve menopausal sleep quality? Journal of the Neurological Sciences 333 (2013).
5. M Isabel Fernández-San-Martína, Roser Masa-Font, Cristina Calbó-Caldentey , Laura Palacios-Soler, Pilar Sancho-Gómez , Gemma Flores-Mateo. Effectiveness of Valerian on insomnia: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Sleep Medicine 11 (2010) 505–511.
6. Debra L. Barton, RN, PhD, AOCN, FAAN, Pamela J. Atherton, MS, Brent A. Bauer, MD, Dennis F. Moore Jr, MD, Bassam I. Mattar, MD, Beth I. LaVasseur, RN, Kendrith M. Rowland Jr, MD5, Robin T. Zon, MD, Nguyet A. LeLindqwister, MD, Gauri G. Nagargoje, MD, Timothy I. Morgenthaler, MD, Jeff A. Sloan, Ph.D., and Charles L. Loprinzi, MD. The Use of Valeriana Officinalis (Valerian) in Improving Sleep in Patients Who Are Undergoing Treatment for Cancer: A Phase III Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study: NCCTG Trial, N01C51. J Support Oncol. (2011) 24-31.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.